Действие на Ентерол - Enterol.bg

Антимикробен ефект

Дрождите в Ентерол имат пряк антимикробен ефект, като извеждат патогенните микроорганизми от червата[1]. При бактериални инфекции и паразитни диарии, патогенните микроорганизми се прикрепят към Сахаромицес буларди – дрождите в Ентерол и заедно с тях се извеждат от дебелото черво.

Намаляване производството на токсини

При бактериални инфекции с микроорганизми, отделящи токсини, Сахаромицес буларди намаляват производството на токсини и ускоряват тяхното отделяне[1].

Повишена имунна защита

Дрождите в Ентерол повишават нивото на имунната защита в червата чрез стимулиране на производството на секреторен имуноглобулин А (IgA), особено важно при вирусни инфекции[2].

Възстановена микрофлора

При всички инфекции и при прием на антибиотици, балансът на микробиотата (микрофлората) е от особена важност. Ентерол извежда патогенните бактерии от организма и по този начин позволява на собствените бифидо и лактобактерии да се размножават[3].

Предпазване от пътническа диария

Сахаромицес буларди произвеждат фактор, който блокира активността на Ешерихия коли (E. coli)[4] – същата бактерия, която причинява диария при пътуващите в 80% от случаите[5]. В допълнение, Saccharomyces boulardii защитава и от токсините, които Е.коли произвежда. Ето защо, ако започнете прием на Enterol® 5 дни преди пътуването, рискът от диария намалява до 2 пъти[6].

Знаете ли, че …

Пробиотикът Ентерол

Ентерол се продава в над 100 страни в цял свят. Това е най-продаваният, най-проученият и утвърден пробиотичен лекарствен продукт.

Повече информация за пробиотиците може да откриете на нашата страница:
http://enterol.bg/пробиотик/
А ето и една интересна статия за чревната микрофлора:
http://enterol.bg/микрофлора/

[1] Енетрол – кратка характериситка – юни 2016

[2] Buts JP et al. Digestive Diseases And Sciences. 1990;35(2):251-256

[3] Swidsinski A, Loening-Baucke V, Verstraelen H, Osowska S, Doerffel Y. Biostructure of fecal microbiota in healthy subjects and patients with chronic idiopathic diarrhea. Gastroenterology. 2008 Aug;135(2):568-79. Epub 2008 Apr 18. PubMed PMID: 18570896.

[4] Kollaritshch H.et al. Trevel Medicine International.- 1989. P9-17

[5] (80%) Антибактериальная терапия инфекционных диарей у детей. Бехтерева М.К, Волохова О.А. Лечащий врач №8 2013
Острая диарея в практике врача–клинициста Секачева М.И. РМЖ (Болезни Органов пищеварения) №1 2001

[6] McFarland, Travel Medicine and Infectious Disease (2007) 5, 97–105